NeoNet

NeoNet d.o.o.

Omladinskih Brigada 8.....II sprat, Novi Beograd, Srbija
Tel: 2698 203
Fax: 2698 203

FILTERI ZA VODU - priprema i prečišćavanje vode za piće - male fabrike vode

Prečišćavanje vode - Vodostanice (Waterstations)

IMG_4713novo.png

Vodostanice-Pimi&NN.png
PEHD vodostanice
    Proizvodnja :
  NeoNet-PIMI
       Beograd     

Purifico ® VS - Vodostanica 
Vodostanica Purifico VS predstavlja malu fabriku vode koja automatski i istovremeno vrši koagulaciju, dezinfekciju i prečišćavanje sirove vode. Bez obzira na stepen i vrstu zagađenja daje vodu za piće odličnog kvaliteta. Služi za snabdevanje čistom vodom za piće : domaćinstava, vikendica, jedinica civilne zaštite, vojnih jedinica, rečnih i jezerskih plovnih objekata ( rečnih brodova, barži, motornih ili usidrenih splavova itd), proizvođača prehrambenih proizvoda koji u proizvodnom procesu koriste vodu ( farme, klanice, mlekare, pekare, proizvođači sokova, piva i sl.). Za rad ne koristi električnu energiju. Kapacitet : 100 l/h, 200 l/h, 500 l/h, 1000 l/h i 2500 l/h. Tipično postrojenje čini vodostanica, pumpa i rezervoar za čistu vodu. Kod prerade voda koje su izrazito optrerećene fizičkim zagađenjem tipično postrojenje se proširuje taložnikom.
Kontrolu zdravstvene ispravnosti izvršio Gradski zavod za zaštitu zdravlja Beograd. Mišljenje Br. I-8 144/2
Zavod za javno zdravstvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo. Atest Br. P.K. 445/V 

Purifico ® VS - Waterstation 
Mobile device Purifico VS is a small water purification factory which automatically purifies and at the same time performs coagulation, disinfection and filtration of raw water and thus produces drinking water of excellent quality. It is intended for filtration of surface and underground waters. River, lake, pond and rain water is purified into safe drinking water. It can be used to supply water to individual households, boats, food and beverage manufacturers (dairies, bakeries, juice factories, breweries, etc.). It does not use electricity.
It is manufactured in standard capacity 100, 200, 500, 1000 and 2500 l/h.
Maintenance consists of refilling coagulants and concentrated chlorine solution, regenerating the filter and changing the filter on yearly basis. Device can be used indefinitely.

Vodostanice, hlorinatore i filtere možete da pogledate na stranici REFERENCE
Distribucija : NeoNet doo www.neonetdoo.co.rs

Vodostanica-komplet.png  
Uobičajeno postrojenje :
(Vodostanica, pumpa i rezervoar)

Pogledajte dokumente u vezi sa ovom temom

Vodostanica u radu 295 KB
Tehnički podaci za vodostanice 223 KB
Technical description for water station 196 KB
Water station in work 222 KB

Copyright © NeoNet d.o.o. 2024. All rights reserved.