NeoNet

NeoNet d.o.o.

Omladinskih Brigada 8.....II sprat, Novi Beograd, Srbija
Tel: 2698 203
Fax: 2698 203

Uređaji za biološko prečišćavanje otpadnih voda Srbija - Eko septičke jame

EKOLOŠKE SEPTIČKE JAME - EKO SEPTIČKE JAME
BIOLOŠKE SEPTIČKE JAME

Preduzeće NeoNet doo Beograd je generalni zastupnik preduzeća INTERPLAN d.o.o Karlovac, Hrvatska
koje se bavi izradom i montažom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda već 35 godina
(prvo u okviru Jugoturbine). Poznavajući probleme prečišćavanja otpadnih voda hotela, kampova, škola, marina,
trgovačkih centara, naselja, gradova itd. konstruisani su tipski uređaji koji su predviđeni upravo za tu namenu, kao
i oni koji mogu da odgovore specifičnim zahtevima.
Prednost im je visok stepen prečišćavanja, automatski rad i optimalan utrošak energije.
Prečišćena voda II ili III kategorije može da se ispušta u prirodni prijemnik (potok, reka, more, podzemlje i sl.)

 Preduzeće proizvodi, distribuira i montira sledeće tipske uređaje:

BIPTIP®.................-uređaj za objekte i naselja od 50 do 3.500 ekvivalentnih stanovnika ...............-Više o ovome...
BIOTIP kup®
.........- uređaj za objekte do 25 priključenih osoba izrađen od polipropilena...............- Više o ovome...
BIOTIP pp®   .........- uređej za objekte do 150 priključenih osoba izrađen od polipropilena.............- Više o ovome...
BIOTIP poly® ........- uređaj za objekte do 200 priključenih osoba izrađen od polipropilena.............
BIOTIP mont® .......- uređaj za objekte i naselja od 25-100 priključenih osoba (brza montaža)........
BIOTIP kompakt®...- uređaj za objekte i naselja od 15 do 10.000 priključenih osoba.....................-Više o ovome...
BIOTIP turist® ......- uređaj za turističke objekte koji ne rade duže od 8 meseci godišnje ................
BIOTIP parking® ... - uređaj za objekte do 800 priključenih osoba (ispod parkirališta ili ulice) ........
BIOTIP sept® .......- uređaj kod koga je moguća prenamena septičkih i sabirnih jama .....................
BIOTIP ind® .........- uređaj za industrijske otpadne vode (fizičko, hemijski i biološko prečišćavanje
BIOKONTEJNER® - kontejnerski mobilni uređaj za objekte i naselja do 50'0 priključenih osoba .....- Više o ovome...
BIOLAGUNA®  .....- uređaj za naselja, gradove, industriju i sl. od 2.000-50.000 priključenih osoba...-Više o ovome...
BIOTIP max® ........- uređaj za naselja, gradove, industriju i sl. od 3.000-50.000 priključenih osoba...-Više o ovome...


Zastupstvo : NeoNet doo
www.neonetdoo.co.rs


      

Copyright © NeoNet d.o.o. 2024. All rights reserved.