NeoNet

NeoNet d.o.o.

Omladinskih Brigada 8.....II sprat, Novi Beograd, Srbija
Tel: 2698 203
Fax: 2698 203

Biološko prečišćavanje otpadnih voda - ekološke septičke jame - BIOTIP pp

EKO SEPTIČKE JAME - BIOLOŠKO PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

BIOTIP pp® 
II ili III stepen prečišćavanja
Kapacitet uređaja od 25 do 150 ES
Bez betonskih radova
Bez primarnog taložnka i evakuacije primarnog mulja
Za porodične kuće, vikendice, apartmane, restorane, škole,iletišta, kampove, industriju i sl.


BIOTIP pp je uređaj za biološko prečišćavanje otpadnih voda za objekte od 25 do150 priključenih osoba.
Stepen prečišćavanja je iznad 95 % i prečišćena voda može da se ispušta u okolinu u zavisnosti od uslova
 (prijemni bunar, vodotokovi, priobalski ispusti i sl ).
Uređaji su izvedeni kao plastični vodonepropusni bazeni ovalnog oblika.
U bazenu se nalazi sistem aeracije i sekundarni taložnik. Svi delovi su izrađeni od nerđajućeg materijala.
Bazen je izrađen od ekstrudiranih polietilenskih ploča koje su međusobno spojene zavarivanjem.
Bazen je ovalnog oblika, a sa spoljne strane se nalaze prstenovi za ojačanje.
Konstrukcija bazena napravljena je tako da može da podnese okolni pritisak zemljišta bez dodatnih konstrukcijskih
ili statičkih mera.
Na lokaciju se dovozi kompletan uređaj izrađen od polipropilena.
Uređaj se postavlja u građevinski iskop na betonsku podlogu. Iznad uređaja može da se uradi betonska ploča
ili se uređaj zasipa zemljom. Uređaj je izveden u skladu sa propisima EU i ATV A-122.
.

BIOTIP pp 5 ES dio hotela Podgorica.JPG  BIOTIP pp dio hotela Podgorica.JPG
BIOTIP pp 5 ES Crna Gora, Podgorica                 BIOTIP pp 5 ES Crna Gora, Podgorica


Zastupstvo : NeoNet doo www.neonetdoo.co.rs

Copyright © NeoNet d.o.o. 2024. All rights reserved.