NeoNet

NeoNet d.o.o.

Omladinskih Brigada 8.....II sprat, Novi Beograd, Srbija
Tel: 2698 203
Fax: 2698 203

prečišćavanje otpadnih voda - ekološke septičke jame - BIOTIP kompakt

EKO SEPTIČKE JAME

BIOTIP kompakt® 
II ili III stepen prečišćavanja
Kapacitet uređaja od 5 do 10.000 ES
Bez primarnog taložnka i evakuacije primarnog mulja
Za opštine, gradove, naselja, turističke objekte, škole i sl.


BIOTIP kompakt koristi se za biološko prečišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda za opterećenje od
5 – 10.000 ES (ekvivalentnih stanovnika).  Uređaj je kompletno napravljen od armiranog vodonepropusnog betona.
Za pogon kompletnog uređaja koristi se komprimirani vazduh koji se doprema pomoću kompresora niskog pritiska.
Izlazna voda ima manje od 20 mg (BPK5)/l što čini stepen prečišćavanja veći od 95% razgradnje organskh materija.

BIOTIP kompakt 100 ES Granični prijelaz Dračenovac.jpg  BIOTIP kompakt 700 ES Bolnica Zabok 1.JPG
BIOTIP kompakt 200 ES Grančni prelaz Dobrakovo                            BIOTIP kompakt 700 ES bolnica Zabok

Zastupstvo : NeoNet doo  www.neonetdoo.co.rs


Copyright © NeoNet d.o.o. 2024. All rights reserved.