NeoNet

NeoNet d.o.o.

Omladinskih Brigada 8.....II sprat, Novi Beograd, Srbija
Tel: 2698 203
Fax: 2698 203

HLORINATOR Purifico V1 - novo u NeoNet-u

HLORINATOR - VAKUUMSKI, NOVE GENERACIJE. Hlorinator Purifico V1
Bistrica_0506.JPG Borjana146.JPG Borjana147.JPG  Borjana148.jpg
Vakuumski hlorinat.     Vakuumski hlorinatori rade u neverovatnim uslovima, u planinama gde je moguće doći samo
Purifico V1                 terenskim vozilima, u lokalnim vodovodima gde nije predviđena dezinfekcija vode i gde ne
SRB, selo Bistrica        postoje uslovi za dezinfekciju. Jedan od primera : Farma Borjana u Svrljiškim planinama.

Oblast primene :
Hlorinator - vakuumski je pogodan za dezinfekciju lokalnih gravitacionih seoskih vodovoda sa nepoznatim i promenljivim protokom vode, koji su obično građeni na taj način da se kaptira jedan ili više izvora negde u brdu, planini i sl. i voda dovede gravitaciono do sabirnog rezervoara, odakle se dalje gravitaciono distribuira korisnicima u naselju.
S obzirom da su ovakvi vodovodi po pravilu građeni pre više decenija, da ne postoji dovod električne energije niti se koriste pumpe za snabdevanje vodom, odnosno ne postoje uslovi za primenu bilo koje vrste hipo (hidro) hlorinatora niti dozir pumpi, vakuumski hlorinatori predstavljaju jedinstveno rešenje za dezinfekciju vode u ovakvim vodovodima.
Vrsta dezinficijenta :
Predviđeni su za upotrebu koncentrovanog natrijumhipohlorita ( Žavelove vode), ali mogu da rade i sa hlorom u prahu, odnosno bilo kojim preparatom koji je predviđen za dezinfekciju vode za piće na bazi natrijum dihloroizocijanurata dihidrata ( Desol-Dez, Galisept, Izosol itd ).
Montaža :
Hlorinatori -vakuumski se postavljaju na pogodnom mestu u prostoriji iznad sabirnog rezervoara (obično u prostoriji iznad prelivne pretkomore sabirnog rezervoara) tako da se omogući doziranje dezinficijenta u blizini ulivne cevi, čime se obezbeđuje kvalitetno mešanje vode sa dezinficijentom, kao i potrebno i dovoljno vreme retencije u sabirnom rezervoaru.
Zbog raznolikosti veličine i oblika prostora za smeštaj hlorinatora na terenu, velika prednost se ogleda i u tome što je preduzeće NeoNet autor i proizvođač ovog tipa hlorinatora, što znači da veličina i oblik svakog pojedinačnog uređaja može da bude, i u dosadašnjoj praksi jeste prilagođen prostoru u koji može da se smesti.
Rukovanje i održavanje :
Rukovanje je krajnje jednostavno i ne zahteva posebno obučen kadar. Sastoji se od kontrole nivoa dezinficijenta u rezervoaru i dolivanju dezinficijenta kada nivo padne na minimm ( znači po potrebi ).
Povremenom kontrolom nivoa rezidijuma hlora u vodi pomoću priručnog komparatora koji je sastavni deo vakuumskog hlorinatora, prati se i rad hlorinatora i eventualne promene uslova u izvorištu (promena protoka vode) i ukoliko se za to ukaže potreba, vrši se korekcija nivoa doziranja jednostavnim okretanjem točkića za štelovanje doziranja.
Iskustva :
U praksi se pokazalo da je jedino moguće primeniti vakuumske hlorinatore kod graviticaionih vodovoda i da je njihov rad zadovoljavajuće stabilan pri redovnoj kontroli i korektnom, savesnom rukovanju, što je bio veliki motiv za preduzeće NeoNet da utroši vreme i sredstva za usavršavanje ovog tipa uređaja sve do sadašnjeg modela Vakuumskog hlorinatora nove generacije koji pripada već prepoznatljivoj porodici uređaja tip Purifico.

Zahvaljujemo se predsedniku Mesne Zajednice Bistrica g. Živoradu Markoviću na nesebičnom učešću i podršci u jednogodišnjem istraživačkom radu na usavršavanju ovog tipa uređaja i Prof.dr. M.Manojloviću na izuzetno korisnim savetima koji su doprineli da se postigne stabilnost u radu u stohastičkim uslovima eksploatacije.  ( Juli 2009 - septembar 2010 )
Distribucija : NeoNet doo www.neonetdoo.co.rs

Copyright © NeoNet d.o.o. 2024. All rights reserved.