NeoNet

NeoNet d.o.o.

Omladinskih Brigada 8.....II sprat, Novi Beograd, Srbija
Tel: 2698 203
Fax: 2698 203

Uređaji za biološko prečišćavanje otpadnih voda

BIOLOŠKE SEPTIČKE JAME I FABRIKE VODE NA SAJMU GRAĐEVINARSTVA
Uređaji za prečišćavane otpadnih voda na sajmu građevinarstva u Beogradu, Interplan Karlovac
Uređaji za prečišćavanje vode za piće na sajmu građevinarstva u Beogradu, NeoNet Beograd

Sajam gradjevinarstva Beograd1.jpg  Sajam gradjevinarstva Beograd2.jpg
Preduzeće NeoNet doo iz Beograda i preduzeće Interplan iz Karlovca su zajedno učestvovali na sajmu
građevinarstva u Beogradu gde su izložili fotografije od preko 600 uređaja za biološko prečišćavanje
otpadnih voda, kao i dva originalna uređaja za tretman vode za piće - fabriku vode, vodostanicu Purifico
kapaciteta 500 l/h i hidro hlorinator Purifico UH.  

Copyright © NeoNet d.o.o. 2024. All rights reserved.